Motion (2015:3) om valfriheten inom äldreomsorgen. Dnr: 106-267/2015.

Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Äldre- och personalroteln, Stockholms stadshus


Svar senast

1 juni 2015


Länk till remiss

VF_2015_3_valfrihet_inom_äldre_A.pdf

Kontaktperson