Hoppa till innehåll

Motion (2015:3) om valfriheten inom äldreomsorgen. Dnr: 106-267/2015.

Status
Besvarad

Från
Äldre- och personalroteln, Stockholms stadshus

Svar senast
1 juni 2015

VF_2015_3_valfrihet_inom_äldre_A.pdf

Kontaktperson