Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Remiss av Motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L) Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Detta ärende

Status


Från

Stockholm stad


Svar senast

18 januari 2017

Kontaktperson