Hoppa till innehåll

Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan. S2012/3832/FS.DS 2012:16

Status
Avstod från att svara

Från
Socialdepartementet

Svar senast
4 juli 2012

Remiss: DS 2012:16