Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

S2018/00054/FST, Ds 2017:68

Detta ärende

Status


Svar senast

5 februari 2018


Länk till remiss

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre.pdf

Kontaktperson

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert, Äldreomsorg. tf näringspolitisk chef
+46 8 762 68 84
+46 72 541 6884
Skicka ett mail