Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

S2018/00054/FST, Ds 2017:68

Detta ärende

Status


Svar senast

5 februari 2018


Länk till remiss

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre.pdf