Förslag till nya allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen 2020:163.

Vårdföretagarnas remissvar på 2020 163.

Missiv 2020 163 pdf med alla skrivelser.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

6 juli 2020


Länk till remiss

Uppdraget gäller besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre