Förslag till författning om hem för vård eller boende Dnr 934/2016

Läs Vårdföretagarnas remissvar

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

18 mars 2016


Länk till remiss

Remiss 934 2016.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail