Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen

Remiss på motion med Dnr KS 2021/122 inkom från kommunstyrelsen Stockholm stad

Detta ärende

Status


Från

Stockholm Stad


Svar senast

1 september 2021