Betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Vårdföretagarna har besvarat  remissen SOU 2020:14

Vårdföretagarnas remissvar

Remissinstanser 2020 14

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

14 augusti 2020


Länk till remiss

Framtidens teknik i omsorgens tjänst