Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (S2021/02397)

Vårdföretagarnas svar på remiss S2021/02397

Remissinstanser

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

11 juni 2021


Länk till remiss

Kontaktperson