Ansvarig för äldre personer och bemanning särskilda boenden Dnr 40184/2014

Läs Vårdföretagarnas remissvar via länken till höger.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

29 december 2014


Länk till remiss

VF_ansvar_äldre_Dnr_40184_2014_A.pdf