Reformförslag för att stärka personlig assistans

Personlig assistans syftar till att säkerställa frihet och delaktighet i samhällsgemenskapen för människor med omfattande funktionsvariationer. Långsiktighet och god kvalitet är förutsättningar för att assistansen ska fungera på ett bra sätt. För att det ska vara möjligt att säkerställa god kvalitet och kontinuitet i assistansuppdragen krävs också rimliga villkor och nationella kvalitetskriterier.

Här hittar du våra förslag för att rusta den personliga assistansen.