Hoppa till innehåll

Patienttoppen 2021

Rapport från Vårdföretagarna

Vård­företagarna publicerar för tionde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården. Mätningen gjordes mitt under en pandemi, som påverkar både patienter och vårdcentralerna samt deras medarbetare. Många vårdcentraler har ställt om sitt arbete och också samverkat med sina vårdgrannar för att möta patienternas behov under speciella omständigheter. Vi manar därför till försiktighet i tolkningen och i synnerhet vid jämförelser mot tidigare år och mellan regioner, där smittspridning kan ha påverkat olika under mätperioden. Samtidigt finns det ett värde i att öppet redovisa resultaten även i år. Den patientupplevda kvaliteten är viktig att följa.

Patientenkäten genomfördes i september 2020 och omfattar vårdcentraler i sju regioner. De motsvarar nästan 60 procent av landets vårdcentraler.

Saknas din region finner du den senaste samm­anställningen över samtliga regioner här.

Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Resultaten presenteras nedan, uppdelat efter region. Vi har också sammanställt en lista över de 100 populäraste vårdcentralerna från de 7 regioner som omfattas av den här mätningen.

Resultaten i korthet: 

 • 75 av de 100  vårdcentraler i undersökningen som har mest nöjda patienter är privat drivna.
 • I  5 av 7  regioner är det privat drivna vårdcentraler som uppskattas mest.
 • Även i den region som har lägst andel privat drivna vårdcentraler toppar de privata.
 • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt  något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar  än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
 • Kontinuitet och koordinering  är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.

Patienttoppen 2021 – 100 populäraste vårdcentralerna i de 7 regionerna

Blekinge

 • 4 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Blekinge är privat drivna.
 • I Blekinge är 21 vårdcentraler med i undersökningen. 7 av dem är privat drivna. Det innebär att 33 procent av vårdcentralerna drivs i privat

Gävleborg

 • 11 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna är privat drivna.
 • I Gävleborg är 42 vårdcentraler med i undersökningen. Av dessa är 16 privat drivna vilket motsvarar en andel om 38 procent.

Kalmar

 • 7 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna är privat drivna.
 • I Kalmar är 37 vårdcentraler med i undersökningen. Av dessa är 11 privat drivna vilket motsvarar en andel om 30 procent.

Skåne

 • 16 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna är privat drivna.
 • I Skåne är 155 vårdcentraler med i undersökningen. Av dessa är 73 privat drivna vilket motsvarar en andel om 47 procent.

Stockholm

 • 15 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna är privat drivna.
 • I Stockholm är 214 vårdcentraler med i undersökningen. Av dessa är 142 privat drivna vilket motsvarar en andel om 66 procent.

Värmland

 • 4 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna är privat drivna.
 • I Värmland är 30 vårdcentraler med i undersökningen. Av dessa är 7 privat drivna vilket motsvarar en andel om 24 procent.
 • Värmland är den region i den här mätningen som har lägst andel privat drivna vårdcentraler. Trots det består topp 3 av endast privat drivna.

Västra Götaland

 • 11 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna är privat drivna.
 • I Västra Götaland är 201 vårdcentraler med i undersökningen. Av dessa är 97 privat drivna vilket motsvarar en andel om 48 procent.

Om undersökningen

SKR:s nationella patientenkät genomfördes i september 2020 och är en så kallad mellanårs­undersökning, där regionerna själva väljer om de ska delta eller inte. Mätningarna omfattar dock samtliga vårdcentraler inom regionen.

Patienttoppen 2021 baseras därmed på underlag från de 7 regioner som deltog. Den omfattar totalt 699 vårdcentraler, vilket motsvarar nästan 60 procent av landets alla vårdcentraler. Av de vårdcentraler som är med i undersökningen är 354 privat drivna vilket motsvarar en andel om 51 procent

Vi redovisar de sammantagna medelvärdena för samtliga vårdcentraler i undersökningen, samt i respektive region, uppdelat på de olika kvalitetsparametrarna och regiform. Medelvärdena har viktats med avseende på vårdenhetens storlek. Detta för att inte riskera en snedvriden bild av verkligheten där flera små enheter med få svarande patienter påverkar resultatet mer än vad en större enhet med lika många svarande patienter som de små enheterna har totalt, gör. Viktningen baseras enbart på storleken på de aktuella vårdenheterna. Viktningen har utförts enligt följande: Aggregerat resultat för en kategori = summan av [antalet svar för aktuell enhet]*[enkätresultat för aktuell enhet]för alla enheter i en kategori/summan av [antalet svar] för alla enheter i samma kategori.

Om Patienttoppen

Patienttoppen är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården, där Vård­företagarna  jämför patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.  I denna undersökning, som genomfördes under  2020,  deltog 699 vårdcentraler i sju regioner.  Av dessa är 354 privat drivna.

Läs mer om den nationella patientenkäten på SKR.se.

Vårdföretagarnas arbete

Har du frågor om undersökningen eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Karin Liljeblad, näringspolitisk expert.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.