Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Remiss av betänkande SOU 2017:76

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

S2017/05519/FS