Hoppa till innehåll
Omsorgspersonal och äldre kvinna

Inbjudan seminarium: Vem försvarar valfriheten och äldres rätt att välja sin äldreomsorg?

Det är en självklarhet för alla svenskar att kunna välja förskola, grundskola, gymnasium och vårdcentral. Det är samtidigt en vanlig uppfattning både hos allmänhet och inom politiken att samma självklarhet existerar när det gäller att kunna välja sin äldreomsorg. Det stämmer tyvärr inte.

I många kommuner saknas möjligheten att välja äldreomsorg. I andra har det införts flera begränsningar av valfriheten. Valfrihet för vissa, men inte för alla.

På detta seminarium presenteras en unik undersökning – ”Äldrebussen”. Det är före detta SIFO Kantar, numera Verian som för första gången genomfört en opinions- undersökning av hur äldre i den faktiska målgruppen från 85 år ser på frågan. I undersökningen har äldre mellan 85 och 109 år svarat på hur viktigt det är för dem att kunna välja äldreomsorg. 

På seminariet kommer också Vårdföretagarna presentera en rapport om hur spridd valfriheten är inom äldreomsorgen. Den visar överraskande negativa siffror kring äldres rätt att välja omsorg och avsaknaden av alternativ.

Hur ser politiken på dessa rapporter? Vad kan politiken göra för att säkerställa möjligheten för Sveriges äldres valfrihet över hela landet? Varför är valfrihet inom vissa områden en självklarhet, men inte för äldre? Kan Sverige lära av Danmark och deras sätt att säkerställa valfrihet för äldre?

Medverkande:

Seminariet inleds av förbundsdirektör Antje Dedering,  Vårdföretagarna och förbundsordförande Eva Eriksson, SPF Seniorerna.

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, (M)
Christian Carlsson, ordförande riksdagens socialutskott (KD)
Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot (S) 
Christofer Bergenblock, riksdagsledamot (C)
Mona Olin, riksdagsledamot (SD)
Anna Bergendal, expert äldreomsorg, Vårdföretagarna

Johan Orbe, senior analytiker, Verian
Björn Arnek, branschekonom, Vårdföretagarna

Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist, författare

Datum: 13 mars, 09:00- 10:00. Frukost serveras från 08:30
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, eller digitalt via länk.