Hoppa till innehåll
Människor umgås i lägenhet

Familjehemmen berättar: ”Det personliga stödet är oerhört värdefullt”

Göran och hans fru Eva brinner för att ge barn trygghet, kärlek och omsorg. Deras engagemang som stödfamilj och familjehem sträcker sig över mer än 30 år. Med erfarenhet av att arbeta både direkt med kommunen och med konsulentstöd från ett av Vårdföretagarnas medlemsföretag är Göran väl lämpad att uttala sig om de två varianterna.

– Konsulentstödet är fantastiskt och jag tycker att företaget har gjort allt rätt. Vår närmaste kontaktperson är oerhört passionerad för sitt uppdrag. Vi får hembesök varje månad, en viktig insats inte minst för att se till att vi som familjehem är välfungerande. Det är tät information och vi har kontakt nästan varje vecka. Det går knappast att jämföra med socialtjänsten i kommunen som inte alls kan ge oss samma resurser, berättar Göran.

”Vi måste göra något”

Men vi backar bandet till 2015. Flyktingkris. Göran och hans fru följer utvecklingen och rapporteringen via nyhetsmedier och känner en stark drivkraft att hjälpa. Det är inte första gången, paret har – med vissa uppehåll – engagerat sig som stödfamilj och familjehem sedan början av 90-talet. Många barn har fått möjligheten att passera över tröskeln till Evas och Görans hem i norra Stockholms län.

– Min fru har ett stort modershjärta. Både Evas och mina föräldrar var sådana som ställde upp för andra, inte minst när det gällde barn. Vi har det med oss från vår uppväxt. När vi såg på teve vad som hände och hur tufft de här unga människorna hade det kände vi att vi måste göra något.

Öppnade sitt hem

Eva och Göran öppnade sitt hem för flera unga afghanska pojkar. De kom med trauman från svåra upplevelser och behövde en trygg plats för att bearbeta det förflutna och förbereda sig för en bättre framtid. En del kom till familjen direkt från kommunen, andra via ett av Vårdföretagarnas större medlemsföretag som tillhandahåller konsulentstöd.

– När någon av ungdomarna krisat har vi fått goda råd och nära stöttning, tätare samtal och hjälp när det har behövts. Det personliga stödet är oerhört värdefullt och känslan är att vi är ett team. Samma personer som vi känt under en längre tid. Det är sällan vi har en nödsituation där vi behöver ringa, men möjligheten finns dygnet runt. Vi får tillgång till löpande fortbildning genom utbildningar och kurser.

Med rätt stöd kan fler ställa upp

Göran resonerar om familjehemmens roll i en tid då samhällsdebatten och en dyster medierapportering i stor utsträckning handlar om barn och unga som tidigt hamnar i fel sammanhang.

– Jag hör hela tiden att vi behöver fler familjer som tar emot och samhällsutvecklingen talar inte för att behoven kommer att minska. Då måste det också finnas ett bra stöd runt familjerna. Om fler familjer kände till vad konsulentstödet innebär tror jag att fler skulle kunna tänka sig att ställa upp. Eva och jag är pensionärer men vi jobbar fortfarande. Utan det här stödet, inte minst i myndighetskontakter, hade vi fått svårt att få tiden att räcka till.

Att bli självständig

I samtalet med Göran är det svårt att missa det starka grundpatos som präglar det här familjehemmet. Han svarar okonstlat och självklart på frågorna, utan att vid något tillfälle framhäva sig själv. Vad är det ni vill erbjuda de barn och ungdomar som kommer till er?

– Trygghet, kärlek och omsorg. Vi vill ge ett varmt och öppet hem där man både får stöd och vägledning men också frihet. De ska kunna landa här trots att de haft svåra upplevelser. Vi har haft så väldigt fina barn hos oss. Vi har kontakt med de allra flesta och många av dem bor i närområdet, har körkort, jobb, bra boende, flickvän. Det är fantastiskt att få se dem bli självständiga.

I artikeln används fingerade namn för att inte röja den intervjuades eller andras identitet.