Hoppa till innehåll

I SVT:s granskning av familjehemskonsulentverksamheter, som publicerats med start 18 december, redovisas att man hittat vad som beskrivs som ”varningssignaler” hos 99 av 359 granskade företag. Det är oroväckande. Detta är företag som arbetar med utsatta barn och unga. Verksamheterna omfattas, av goda skäl, av tillståndsplikt. För att få bedriva familjehemskonsulentstöd måste man ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. SVT:s granskning är en signal om möjliga brister i IVO:s tillståndsgivning och tillsyn, som måste undersökas närmare, skriver Vårdföretagarna i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.