Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Debattartikel i Sörmlands Nyheter: Nyköping straffar äldre som valt annan hemtjänst

Lägre ersättningar till privata utförare är i praktiken en lägre ersättningar till äldre som använt rätten att välja hemtjänst. Likvärdiga villkor är en principfråga som politikerna i Nyköping borde stå upp för, skriver Vårdföretagarna i en debattartikel.

Under våren 2023 lät Vårdföretagarna PWC kartlägga ersättningens utveckling i hemtjänsten och underskotten i kommunernas egen regi i ett tjugotal kommuner. Kartläggningen visar att Nyköping tillhör de kommuner som är sämst på att budgetera tillräckligt med medel för sin äldreomsorg. Den kommunala verksamheten har gått med underskott under samtliga fem analyserade år, 2018–2022. Underskotten var också betydande, mellan 30–60 procent av budgeten. Men de privata utförarna har inte kompenserats. 

Det innebär i praktiken att de privata utförarna har betydligt sämre ersättning. De ges då inte samma förutsättningar att investera i och utveckla äldreomsorgen eller att satsa på medarbetares kompetensutveckling. Indirekt kan man säga att äldre som valt en privat utförare särbehandlas på ett negativt sätt. I förlängningen kan det leda till att privata utförare tvingas lämnar kommunen. Därmed hotas äldres valfrihet, skriver Anna Bergendal i Sörmlands Nyheter.