Hoppa till innehåll
Äldreboende

Seminarium: Så kan språkombud utveckla äldreomsorgens kvalitet och arbetsmiljö

Under torsdagsmorgonen anordnade Vårdföretagarna ett webbinarium om hur språkombud kan utveckla äldreomsorgens kvalitet och arbetsmiljö. I samtalet deltog representanter från Vård- och omsorgscollege, Lära och äldreboendet Ametisten.

Att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt är en grundförutsättning för att personal inom äldreomsorgen ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt och med hög kvalitet. Det handlar om att kunna förstå omsorgstagaren, men också om att kunna dokumentera, larma, skriva avvikelser, föra samtal med anhöriga och andra anställda, till exempel inom vården. 

Både tillsyn och statliga utredningar har pekat på brister när det gäller svenska språket i omsorgen. Att förbättra språkkunskaperna kan förutom att bidra till en högre kvalitet i omsorgen, skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom att minska missförstånd och minska arbetsbördan. 

Ett verktyg för att förbättra kommunikationen och stärka språkkunskaperna på arbetsplatsen är språkombud, medarbetare med ett särskilt uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Utvärderingar visar att är det lönar sig både ur ett organisationsperspektiv och ett samhällsperspektiv. På seminariet får vi veta mer om vad språkombud är och ges konkreta exempel på hur de används i äldreomsorgen

Moderator: Anna Bergendal, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Deltagare: 

Olga Orrit, Språkutvecklare på Vård- och omsorgscollege, expert på hur omsorgens verksamheter kan arbeta med språkutveckling 

Tove Eriksson, projektledare på Lära med uppdrag att implementera språkombudskoncept inom Ambea 

Roya Zand, verksamhetschef på äldreboendet Ametisten med lång erfarenhet av att arbeta med språkombud

Ta del av seminariet i efterhand, nedan.