Hoppa till innehåll

NY PROGNOS: Omfattande brist på äldreboenden – 28 000 nya platser behövs till 2032

Många äldre och deras anhöriga upplever i dag att man måste vänta alltför länge på en plats på ett äldreboende. Väntan påverkar äldres hälsa och välbefinnande, samtidigt som den skapar oro och ofta stor arbetsbelastning för anhöriga. Orsakerna till väntan kan variera, men en bidragande förklaring är brist på platser på äldreboenden. När andelen äldre ökar i befolkningen riskerar bristen bli än större, och väntan därmed, ännu längre.  

Vårdföretagarnas prognos indikerar att det kommer att behövas 28 000 fler platser på äldreboenden fram till år 2032. Det innebär att omkring 460 nya boenden skulle behöva byggas under perioden – en byggtakt vi inte är i närheten av idag. I det kortare perspektivet, till och med år 2024, bedömer vi att det behövs omkring 6000 nya platser, medan enbart 3000 är planerade att byggas enligt Boverkets uppgifter. Därutöver finns ett behov av att ersätta äldre boenden som inte uppfyller vår tids krav på moderna äldreboenden.

Vårdföretagarna föreslår ett antal åtgärder som kan lindra bristen på äldreboenden. Det handlar både om att skapa förutsättningar för nya boenden och att använda befintliga boenden på ett bättre sätt.

På seminariet presenteras Vårdföretagarnas prognos och vi diskuterar hur vi kan förebygga en framtida brist på äldreboenden med politiker, företrädare för verksamheter och för äldre.

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand.

Medverkande

  • Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister
  • Eva Eriksson, ordförande SPF
  • Björn Arnek, branschekonom Vårdföretagarna
  • Sabina Joyau, samordnare äldreomsorg SKR
  • Patrik Högberg, affärsområdeschef Attendo Skandinavien
  • Malin Appelgren, tillväxt-, kommunikations- och marknadsdirektör Ambea

Moderator: Jörgen Huitfeldt, journalist

Plats: Storgatan 19. Näringslivets Hus

Tid: kl 13-14 den 24 november