Hoppa till innehåll

Igår presenterade Regeringen en historisk reform. I decennier har röster höjts för att samhället ska ta ett större ansvar för våldsutsatta. Äntligen ser det arbetet ut att bli verklighet.

Skyddat boende skall bli en insats som regleras i Socialtjänstlagen och bli tillståndspliktig verksamhet. Skyddat boende är en insats som räddar liv och 90 procent av boendena drivs av privata eller ideella organisationer. Därför är det självklart att denna insats regleras i Socialtjänstlagen och bli tillståndspliktig, vilket Vårdföretagarna tidigare skrivit om. Reformen innebär också att barnens rättigheter stärks och inte bara ses som medföljande till våldsutsatta. Det ger större möjlighet att stärka skyddet och ge barnen bättre förutsättningar till en barndom fri från våld. Men reformen innebär också ett utökat ansvar och skyldigheter för kommunerna att ge våldsutsatta de stöd och de insatser de behöver och har rätt till. Därför behöver regeringen säkerställa att reformen också kan genomföras i praktiken, i en redan pressad ekonomisk situation.

Regeringens målsättning är att den nya lagstiftningen skall träda ikraft 1 mars 2024.