Hoppa till innehåll

I dagarna har de sista delarna i regelverket gällande skyddad yrkestitel för undersköterska kommit på plats. Socialstyrelsen har levererat de slutliga föreskrifterna som reglerar vilket innehåll i utbildningen som kommer att krävas för såväl nya som gamla utbildningar (så när som på reglerna för dem som är utbildade utomlands). Regeringen har satt ner foten när det gäller vad ansökan ska kosta. Det blir lägsta möjliga avgiftsnivån, 320 kronor, vilket möjliggör för många att ha råd med ansökan.

Risk för långa handläggningstider kan påverka verksamheterna

Vårdföretagarna ser positivt på reformer som höjer kompetensen i äldreomsorgen och ger yrket en högre status. Men det finns ändå orosmoln vad gäller genomförandet av reformen. När många ska söka den skyddade yrkestiteln finns det risk att väntetiderna blir långa. Det handlar trots allt om Sveriges största yrkesgrupp. Om handläggningstiderna drar ut på tiden kan det bli svårare att uppfylla krav på andel undersköterskor som ofta finns för privata aktörer i avtalet med kommunen. För hemtjänsten blir det också svårare att uppfylla lagkravet om att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska – en reform som träder i kraft samtidigt. Och allt detta under sommaren då många i äldreomsorgen behöver vara lediga.

Viktigt med dialog mellan privata utförare och kommuner

Vårdföretagarna har i remissvar framfört förslag om en övergångsreglering för att mildra problemet, men har inte hörsammats. Det blir nu viktigt för de privata utförarna att föra en dialog med kommunerna om utmaningarna med reformen. Kommunerna behöver också visa förståelse för att avtalskrav kan bli svårare att leva upp till under en övergångsperiod. Vårdföretagarna kommer inom kort att uppvakta kommunerna med en skrivelse för att uppmärksamma problemet.