Hoppa till innehåll

Att bygga förtroende är avgörande på Attendo Ängbyvägen HVB

Attendo Ängbyvägen i Knivsta är ett HVB och behandlingshem som tar emot flickor från hela landet i åldrarna 13–21 år med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik. Vårdföretagarna besökte verksamheten för ett samtal med Cornelia Roudette, verksamhetschef och Pia Molander Wistam, regionchef Individ och Familjeomsorg Attendo.

Cornelia, som har en bachelor degree i psychology från University of Liverpool, har arbetat på Attendo sedan 2015, bland annat som kvalitetssamordnare, behandlingspedagog och verksamhetschef. För henne har det varit viktigt att jobba på golvet, för att själv uppleva hur det är och på så sätt kunna vara en så bra chef som möjligt. 2017 klev hon in som verksamhetschef på Attendo Ängbyvägen, som precis förvärvats av Attendo.

– Jag fick frågan om jag skulle tycka att det var roligt, och det här är något som jag brinner för, så för mig var det ganska självklart. Jag tycker om strukturen som vi har på Attendo med kvalitetsmätningar, för mig är det en säkerhet. Jag gick gladeligen över till Ängby, säger Cornelia.

Cornelia berättar att hon valde att arbeta med ungdomar för att kunna fånga upp, jobba med och behandla människor så tidigt som möjligt.

– För mig är det en inre faktor som har fått mig att börja jobba här, just för att evidensen visar att om man jobbar specifikt med traumamedvetenhet och kognition så kan man, oavsett svårigheterna, hjälpa och få till en beteendeförändring. Det ger enormt mycket, säger Cornelia.

Med kvalitet och värdeord

Då HVB-verksamheten innan ägts av ett litet bolag utan samma kvalitetsrutiner som Attendo fick Cornelia börja med att implementera Attendos kvalitetsledningssystem och Attendos värdeord i verksamheten.

– Vi jobbar ständigt med vårt värderingsarbete, med Attendos värdeord “stärka individen”, omtanke, engagemang och kompetens. Inom personalstyrkan sätter vi målsättningar tillsammans och jobbar med att skapa delaktighet, säger Cornelia.

Kreativ och lösningsorienterad behandling för individen

Verksamheten har ett tillstånd som täcker neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning. Tillståndet är för åtta personer, men villan rymmer endast fem tonårstjejer, vilket är en lagom grupp enligt Cornelia, då tjejerna har komplex problematik som gör det svårt att ha större grupper. Pia håller med och berättar vidare.

– Ängbyvägens tillstånd ger möjlighet att behandla den typ av problematik som finns i verkligheten. Många av de tjejer som kommer till Cornelia och Ängbyvägens HVB har en kombination av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning. Att ha ett tillstånd där man enbart jobbar med en av dessa gör det svårt då de ofta samverkar. Verksamhetens tillstånd gör att vi kan jobba kreativt och lösningsorienterat för att hitta de bästa förutsättningarna för varje individ, berättar Pia.

Vanligtvis bor man på HVB-hemmet under ett till ett och ett halvt år och då arbetar individen efter egna förutsättningar med acceptans och beteendeförändringar. Var flickorna flyttar efter Ängbyvägen varierar, men vanligtvis till ett eget boende eller hem till sin familj.

Bygga förtroende och hjälpas åt att hjälpa

När jag frågar Cornelia varför man hamnar hos dem på Ängbyvägen beskriver hon bakgrunder med bristande skolgång, problem i sociala nätverk och psykisk ohälsa. Där Socialtjänsten först har försökt lösa problematiken hemmavid men att insatserna inte hjälpt och kompetensen varit för låg samt att individen kanske inte fått tillgång till hela den behandling man behövt.

– När en ny tjej flyttar in är vi tydliga med att vi inte har några förväntningar på en gång. Bara att vi tillsammans med tjejen ska bygga en allians. Tjejerna är oftast rädda och oroliga när de kommer hit, så det gäller att bygga ett förtroende. Mycket handlar om att möta tjejerna där de är och jobba med reflektion, vad konsekvenserna av ens handlande kan bli och hur vi kan hjälpas åt. Sen är det repetition och repetition, säger Cornelia.

Individanpassad behandling och känsla av sammanhang

Hon fortsätter att berätta att väl i behandling arbetar de med salutogena förhållningssätt och KASAM: känsla av sammanhang. De letar efter friska beteenden och vad som funkar, jobbar med individuella strukturer och lyfter upp styrkor hos individen.

– Vi jobbar utefter den kapacitet som individen har just nu och möter dig där du är just idag. Vi jobbar med att aktivt lyssna och hjälpa individen hitta sina egna strategier för det som är tufft och utmanande, avslutar Cornelia.