Hoppa till innehåll

Viktigt besked för HVB – socialtjänst­ministern vill se lagändringar

Föräldrar har möjlighet att sätta gränser för sina egna barn för att skapa trygghet och ge en god omsorg. Det kan handla om allt ifrån skärmtid eller umgänge med kompisar till att hemmet ska vara drogfritt eller utan vapen. Den naturliga möjligheten upphör när barn och unga placeras i HVB. Dagens besked från socialtjänstministern, som öppnar för lagändringar, är därför ytterst välkommet.

Det är idag inte tillåtet att vidta begränsningsåtgärder i HVB-verksamheter utan samtycke från barnet eller ungdomen. Om verksamheter ska kunna upprätthålla en trygg miljö utan droger och vapen för unga som har placerats på ett boende måste detta förändras. Det går inte att garantera en drogfri miljö när väskor inte får genomsökas, det går inte att förhindra att flickor säljer sig på nätet om man inte får begränsa mobilanvändning, det går inte att förhindra skador och våld om man inte får leta efter vapen eller tillhyggen på rummen. För att kunna utföra uppdraget att ge stöd och behandling i en hemlik miljö måste förutsättningarna också finnas där. Detta har flera av Vårdföretagarnas medlemsföretag larmat om, senast i SVT Västernorrland där Solgläntans HVB i Kramfors vittnat om problemen.

Myndigheter får inte stå i vägen för barns trygghet

Verksamheter som försöker vidta trygghetsskapande åtgärder får idag kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Konsekvensen blir att HVB-verksamheter har sämre verktyg än en förälder och det riskerar att det blir svårt att klara uppdraget. Det finns omfattande lagstiftning, riktlinjer och föreskrifter för att ge placerade barn och unga en trygg miljö. Men nu agerar myndigheterna på ett sätt som undergräver trygg och god omsorg för barnen samtidigt som personalen upplever att verksamheten blir otrygg.

Regeringen säger sig vara villig att göra nödvändiga lagändringar

Lagstiftningen och Socialstyrelsens föreskrifter måste ses över och förtydligas. Begränsningsåtgärder måste få vidtas, just för barnets bästa. Att socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall idag, med all önskvärd tydlighet, visar att regeringen är villig att göra nödvändiga lagändringar är ett viktigt besked för landets HVB-verksamheter. Vårdföretagarna träffar idag socialtjänstministern och har två förslag för hur processen kan påskyndas:

  1. Ge utredningen Barn och unga i samhällets vård (dir 2021:84) tilläggsdirektiv till att utreda hur begränsningsåtgärder ska kunna vidtas för att upprätthålla en trygg miljö i HVB och stödboende.
  2. Ge Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att se över och förtydliga föreskrifter, stöd och riktlinjer, t.ex.  Placerade Barn – handbok för Socialtjänsten  samt Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete.