Hoppa till innehåll
Antje Dedering - förbundsdirektör Vårdföretagarna

Förvaltningsrätten beviljar Humana Assistans inhibition – allt annat hade varit orimligt

Humana assistans har efter IVO:s indragna tillstånd i förra veckan idag fått inhibition av Förvaltningsrätten och kan under tiden rättsprocessen har sin gång driva verksamheten vidare. Vårdföretagarna har under lång tid kritiserat IVO:s sätt att hantera tillsyn och tillståndsgivning för att vara rättsosäker, oproportionerlig och ofta med obefintlig dialog med verksamheterna.

Vårdföretagarna har under en lång tid haft dialog med IVO och olika regeringar kring tillsyn och tillståndsfrågor. Det finns ett gemensamt intresse att stävja fusk och kriminalitet men sättet IVO tillämpar regelverket innebär att seriösa företag inte längre kommer att kunna bedriva personlig assistans. Det måste vara rättssäkert, förutsägbart och det måste vara möjligt för företagen att ha en dialog med IVO.

Ställningstaganden som baseras på icke lagakraftvunna beslut, avslutade tillsynsärenden som i många fall ligger långt tillbaka i tiden och oproportionerliga sanktioner får orimliga konsekvenser för de som företagen är till för. Årslånga granskningar kan dessutom få ett abrupt slut och resultera i ett beslut som med mycket kort varsel tvingar företag att avveckla sina verksamheter.

– För Vårdföretagarna är det självklart med tillståndsplikt och tillsyn av all vård och omsorg. Det Vårdföretagarna har framfört till regeringen och IVO under många år är att tillsynen måste vara rättssäker, förutsägbar och beslut måste vara proportionerliga, så är det inte idag. Tyvärr har inget hänt och vi hoppas att den nuvarande regeringen nu är beredd att lyssna på vår kritik. Vi menar att det krävs förändringar i hur lagstiftningen tillämpas. Förvaltningsrätten har nu, åtminstone tillfälligt, avstyrt en omstörtande situation för assistansberättigade och assistenter i hela landet, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har tidigare, i en längre kommentar, utvecklat kritiken rörande IVO:s arbete i tillsyns- och tillståndsfrågor:

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 57 29
anders.manell@vardforetagarna.se