Hoppa till innehåll
Äldreomsorg

Vård­företagarna i Dagens Samhälle: ”Inför en äldreboendegaranti”

Idag skriver Vårdföretagarnas Antje Dedering, Förbundsdirektör och Anna Bergendal, Näringspolitisk expert äldreomsorg i Dagens Samhälle om långa köer till äldreboenden och hur vi kan korta dem.

Många äldre och deras anhöriga upplever att de måste vänta alltför länge för att få plats på ett äldreboende idag. En lång väntan påverkar äldres hälsa och välbefinnande och skapar oro för anhöriga. Orsakerna till väntan kan variera, men en brist på äldreboendeplatser är en bidragande förklaring. Vårdföretagarna presenterar i en ny ett antal förslag för att öka tillgängligheten till äldreboenden och därigenom höja livskvaliteten de sista åren för äldre:

  • Inför en äldreboendegaranti: En garanti som säkerställer att äldre får plats på äldreboende i enlighet med socialtjänstlagens intentioner. Vi föreslår att den äldre själv få rätt att välja ett boende som kan erbjuda en plats i hemkommunen, eller på annan ort. 
  • Öka samverkan mellan kommunerna: Underlätta för den äldre att flytta till en närliggande kommun, kanske i närheten av anhöriga, och ge den äldre ökad valfrihet. Det underlättar också för kommunerna att möta behovet av platser och erbjuda en mångfald av olika boenden. 
  • Bygg morgondagens boenden: Det är viktigt att ny kunskap och teknik tillvaratas för att stimulera innovation och effektivisering, exempelvis för en mer affektiv nattillsyn. IVO bör godkänna boendenas utformning på ritning för att fler ska våga bygga mer innovativt.