Hoppa till innehåll

Rapport: Så möter kommunen det ökade behovet av platser på äldreboenden

Sverige behöver fler än 400 nya äldreboenden till år 2030. Väntan på en plats innebär ofta stora påfrestningar för äldre och anhöriga. En ny rapport från Vårdföretagarna ger vägledning till kommuner som behöver möta en ökad efterfrågan på platser på äldreboenden. Här berättar Anna Bergendal, näringspolitisk expert på äldreomsorg, om varför rapporten är läsvärd för politiker och tjänstemän i kommuner.

Vad bidrar den här rapporten med?

– Den syftar till att ge kommuner vägledning och kunskap om hur de på bästa sätt kan se till att möta ökad efterfrågan på platser i särskilda boenden. I rapporten belyser vi hur kommuner kan ta hjälp av privata aktörer på ett sätt som passar kommunen utifrån deras förutsättningar, önskemål och behov. Det finns många vägval att göra från det att behovet uppstår till att det finns ett färdigbyggt äldreboende i full drift.

Vilka vägval handlar det om?

– Dels om val av upphandlingsform vid uppförande och drift, dels vad gäller andra viktiga aspekter av samverkan mellan kommuner och privata aktörer och uppföljning. Rapporten går också igenom för- och nackdelar med olika val och vad man kan göra för att hantera osäkerhet och risker. Och givetvis också hur privata aktörer resonerar och vad som är viktigt för dem.

Varför behövs den här rapporten?

– Därför att bristen på platser i äldreboenden är ett stort problem redan idag och kommer att växa ännu mer om inte byggandet ökar. Dagens byggtakt är helt enkelt för låg, vilket innebär att fler äldre kommer att tvingas vänta orimligt länge på en plats. Rapporten riktar sig till politiker och tjänstemän som behöver hantera den utmaningen. Det finns bra och kostnadseffektiva lösningar där våra medlemsföretags långa erfarenhet är oerhört värdefull.

Finns det något som gör den här rapporten extra relevant för kommunerna?

– Ja, att det är nio kommuner av olika storlek och med olika förutsättningar som intervjuas i rapporten. Det gör det extra relevant för kommunföreträdare eftersom de befinner sig i samma verklighet och säkert kan känna igen sig i många delar. Jag får ofta frågan om vad kommuner som lyckas med sina upphandlingar och uppföljningar av särskilda boenden gör bra. Den frågan ger rapporten en hel del svar på.