Hoppa till innehåll

Det lilla extra kommer naturligt på äldreboendet Björksätra

En social miljö och en kultur präglad av nyfikenhet och empati, gör att både personal och de boende mår bra. Det speglas i Socialstyrelsens senaste brukarundersökning.

Att se varje individ och att anpassa sig efter varandras olikheter, är något som personalen både gör sinsemellan och gentemot de boende.

I Skärholmen i södra Stockholm ligger Kavat Vårds äldreboende Björksätra som bedriver somatisk vård. I Socialstyrelsens senaste undersökning hade de boende 90 procent sammantagen nöjdhet och 100 procent nöjdhet med både måltider och det goda bemötandet från personalen. Här är Therese Ankargård verksamhetschef, som började som timanställd undersköterska när boendet öppnade 2009.

– Björksätra var Kavats första äldreboende och visionen var då, precis som nu, att driva ett äldreboende som man själv skulle välja, berättar Therese.

Samlas vid middagsbordet och var nyfiken

Att vara nyfiken på den person man ger vård till är en enormt viktig förutsättning, menar Therese. Hon tycker att relationerna som bildas är Björksätras främsta styrka.

– Man ska se människan och vara intresserad av vilka de är, hur de vill ha det och vad de vill göra. Det är så man sätter den boende i centrum och det är så vi har fått till vår familjära känsla.

Måltiderna är viktiga sociala möten och Björksätra har tydliga rutiner för trivsel. Matsalens miljö, dukning och närvarande personal är viktiga bitar.

–  Varje dag är en i personalen måltidsansvarig, som får fixa med maten och servera den. Det gör att vi andra har tid att bara sitta och prata med de boende. Det blir en mycket bättre stund när det är mindre spring. Man får såklart äta själv på sitt rum om man vill det, men vår personal är duktig på att få de boende att vilja vara med. Anhöriga är väldigt glada för det, att de får de sociala stunderna.

En trygg arbetsgrupp med låg omsättning

Många i personalen har stannat länge på Björksätra. Therese själv har jobbat på andra boenden och studerat emellan, men sedan kommit tillbaka till boendet där hon började. Hon tror att personalens trivsel gör mycket för att stärka verksamheten.

– Det finns en stor trygghet i arbetsgruppen, vi känner till varandras styrkor och kan be varandra om hjälp. Totalt är vi cirka 30 personer och vi känner varandra ordentligt. När man har jobbat här länge kan man både ha nära relationer med varandra och med de boende såklart, konstaterar Therese.

Ett aktivt liv för alla

Vardagsrutiner ger trygghet, men på Björksätra ser man också till att hela tiden skapa variation i tillvaron. Äldreboendet har ett samarbete med Medborgarskolan och nu på senare tid har de boende fått skapa gipsfigurer, vilket var väldigt uppskattat. Therese berättar:

– En av våra medarbetare, Ewa, brinner för att planera aktiviteter. Därför har hon också fått tid avsatt för det. Det är härligt att de boende även uppmuntrar varandra att delta i det de själva säger är roligt. Och så gäller det att gå ut ofta, även om det inte är tipptopp väder, för frisk luft gör mycket.

Aktivitetsansvariga Ewa fångar också upp från anhöriga vad de boende har tyckt om att göra tidigare i livet. Till exempel hörde hon att en kvinna ägnat sig åt hemslöjd och då hittade hon på en slöjdaktivitet som är möjlig för henne idag. En man som älskar odling får möjlighet att odla tomater och gurkor på en av balkongerna.

– Livet ska fortsätta när man flyttar in på äldreboende och man ska inte behöva anpassa sig så mycket! Till exempel ska man få gå upp den tid man vill och göra de aktiviteter man tidigare har tyckt om. Det är så mycket som faktiskt går att ordna. Det lilla extra är inte så himla jobbigt, det kommer naturligt för alla som jobbar här, avslutar Therese glatt.