Hoppa till innehåll

Tydligare krav på drogfrihet och bättre uppföljning

Regeringen vill gå fram med skarpare förslag än den lag som trädde i kraft i somras och fått namnet lex lilla hjärtat. Det handlar om hur barn ska få en trygg uppväxt under och efter en placering enligt LVU.  Bakgrunden är att riksdagen genomfört en egen utredning. Tydligare krav på drogfrihet hos föräldrar och vårdnadshavare samt en bättre uppföljning efter avslutad placering är några av förslagen, vilka är helt i linje med Vårdföretagarnas tidigare förslag. Uppföljningen är av yttersta vikt och våra medlemsföretags erfarenhet är att detta är det som idag oftast fallerar vid upphörandet av LVU. Uppföljningen behöver ske enligt tydligt mätbara kriterier och bör pågå under minst tolv månaders tid för att säkerställa att barnet har det bra och att vårdnadshavarna får ett adekvat stöd i sitt föräldraskap. Därför är det positivt att regeringen nu väljer att gå vidare med kraven.

Vårdföretagarnas medlemsföretag kan bidra med kunskaper och erfarenheter

Regeringen aviserade också att förslagen kan komma att delas upp i flera propositioner. Därtill pågår översynen om en ny socialtjänstlag med särskilt fokus på förebyggande insatser. I det arbetet kan och vill Vårdföretagarnas medlemsföretag bidra med viktiga erfarenheter och kunskaper.