Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Stiftelsen Linden är en av Sveriges bästa LSS-verksamheter

Stiftelsen Linden blev nyligen utsedd till den bästa LSS-verksamheten i Sverige, enligt SSIL:s (Skandinavisk sjukvårdsinformation i ljusdal) senaste kvalitetsindex. För Vårdföretagarna berättar Susanne Mulder, vd för stiftelsen om vart hennes engagemang kommer ifrån, vikten av att arbeta individfokuserat och vad som ligger bakom den fina kvalitetsplaceringen.

Stiftelsen Linden startade sin verksamhet 1990 och finns i Vingåker och bedriver verksamhet inom LSS och daglig verksamhet. Verksamheten startades av ett antal personer som då arbetade på Dammsdalsskolan, en specialsärskola som drivs av region Sörmland, då det fanns några överåriga elever på skolan vars kommuner inte hade för avsikt att flytta hem dem och det behövdes någon form av vuxenboende.

Verksamheten vänder sig till gruppen med omfattande, och för personen och omgivningen, utmanade beteenden. Ledorden för stiftelsen är individfokus, förtydligande pedagogik och empatiskt lågaffektivt förhållningssätt.

– Just förhållningssättet, det vill säga bemötande, är det vi lägger som en stark grund i alla pedagogiska insatser kring en enskild individ, säger Susanne Mulder, vd.

Susanne har varit vd för Stiftelse Linden i 23 år och började arbetade på Dammsdalskolan i början av 80-talet som nyutbildad pedagog och har arbetat inom barnomsorg och skola i olika ledningsbefattningar. Susanne började arbeta på stiftelsen år 1999 med kvalitetsutveckling men fick erbjudande om vd-tjänsten redan efter ett halvår och har sedan dess stannat kvar.

– Jag har alltid varit intresserad och nyfiken på människor som tänker och agerar på ett sätt som inte faller inom en norm. Mitt intresse för kommunikation på olika sätt och nivåer har växt med åren. Min egen erfarenhet av funktionsvariationer i mitt familjeliv har ytterligare bidragit till engagemang och motivation att hela tiden lära mig mer.

Individfokus är stiftelsens idé

Idag har verksamheten 20 platser och idén är att individanpassa fullt ut för personer som inte klarar av boenden i sina hemkommuner utifrån omfattande svårigheter. De som kommer till stiftelsen har varit utsatta för många olika typer och former av placeringar som inte fungerat, samt även fått psykiatrisk vård. Alla boende har en autismdiagnos och i de allra flesta fallen även en intellektuell funktionsnedsättning.

Individfokus är stiftelsens idé så långt som möjligt tillsammans med de grundläggande värden om goda levnadsvillkor inom LSS. Ett sätt detta tar uttryck i är att verksamheten äger alla sina fastigheter för att snabbt anpassa och bygga om utifrån en enskild individs behov samt kunna hålla lägenheterna i ett värdigt och gott skick.

– Vi har en stark uppbyggnad av stödfunktioner kring varje individ. Förutom stödpersonerna kring den boende finns en pedagogisk ledare med ansvar för 3–5 individer, verksamhetschef, psykolog, allmänmedicinsk läkare, en neuropsykiatriker och sjuksköterska. Man kan säga att vi är en form av ett förstärkt LSS-boende.

Samarbete och samverkan är av stor vikt

Personalen strävar hela tiden mot att förstå varför beteenden uppstår och hur vi ska kunna förändra och utveckla individens kommunikation så att världen blir mer begriplig och därmed mindre kaosartad. För att kunna arbeta med detta krävs dokumentation utifrån ett analytiskt och pedagogiskt sätt, vilket är den stora utmaningen i personalarbetet.

– Vi har medvetet arbetat med dokumentation kopplat till individuella lönekriterier och fortbildningar kring analys och hur rollen som personal utgör grunden för att förstå och kunna stödja de boende. Begreppet för att du ska kunna förmå, måste du kunna förstå, är viktigt för mig och vår verksamhet.

– Min uppfattning om varför vi får höga betyg i Kvalitetsindex är förutom det mycket tydliga individfokuset, också att vi kan beskriva och visa på vad och framför allt hur vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar till en mer fungerande vardag för en enskild individ. Vi lägger också stor vikt vid samarbete och samverkan med den boendes nätverk och arbetar för transparens.

Susanne menar att hög kvalitet är att förstå och känna att vi är en del av ett större sammanhang. Att arbetets resultat kring en enskild person alltid är beroende av en samsyn och ett engagemang för det enskilda uppdraget.

Utmaningar med LSS-verksamhet

Utmaningen med att driva en verksamhet som Stiftelsen Linden är att kunna bevisa värdet av de insatser som görs. Att det som kostar kommunen stora pengar ändå är värt det utifrån just individens rätt till goda levnadsvillkor.

– Jag upplever en oro att LSS värdegrund med en hög ambitionsnivå på stödet inte längre tillämpas på ett rättssäkert sätt. Den enskildes specifika situation och behov styr inte alltid diskussionen när det gäller var personen ska bo och leva. Det är helt klart uppstått en förändring i avtalsdiskussionerna om vad som är jämlika villkor och goda levnadsvillkor kopplat till vad det får kosta.

Firandet av utmärkelsen

Utmärkelsen som verksamheten har fått kommer att firas med en utveckling kring förståelsen för LSS intentioner kopplat till stiftelsens värdegrund.

– Efter det blir det bland annat SPA, finmiddag och julshow tillsammans. Då vår verksamhet är i gång dygnet runt, året runt, krävs planering med att få till det så att alla våra medarbetare har möjlighet att delta, vi har därför delat upp det på fyra tillfällen. Det är viktigt att alla i vår verksamhet får del av firandet då allt bygger på samverkan mot gemensamma mål. Det här har vi gjort och gör tillsammans, avslutar Susanne.