Hoppa till innehåll

Social­styrelsens nya föreskrifter ett välkommet stöd i arbetet mot våld i nära relationer

Den 1 november trädde Socialstyrelsens ändrade föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Det är ett välkommet stöd i det fortsatta arbetet mot våld i nära relationer.

Standardiserad bedömningsmetod och ett stärkt barnperspektiv

De nya föreskrifterna ökar kraven på socialnämnden att göra riskbedömning om den vuxna kan komma att utsättas för ytterligare våld. Det ska dels ske genom en standardiserad bedömningsmetod, dels genom att, efter samtycke, ta del av polisens egna riskbedömningar. Samtidigt stärks barnperspektivet. Kravet om riskbedömning är bra och blir ett viktigt beslutsstöd för socialnämnden.

Socialstyrelsens ändrade föreskrifter är en i raden av pågående processer inom området. Hit räknas det utkast till lagrådsremiss som, om den går igenom, väntas träda i kraft i sommar 2023. I den föreslås att skyddat boende ska regleras i SoL som en boendeinsats för den som söker skydd eller stöd undan våld och hot. Det ska göras en individuell bedömning av barnets behov av hjälp och stödinsatser. Dessutom införs tillståndsplikt för skyddade boenden.

Fler skyddade boenden, en viktig stödinsats för att bryta våldsspiraler

Skyddat boende är en av flera viktiga stödinsatser som kan bryta våldsspiraler och rädda liv. Därför är det viktigt att denna verksamhet blir tillståndspliktig, vilket Vårdföretagarna drivit på för. Behovet av skyddade boenden väntas öka i takt med att det kommunala ansvaret regleras tydligare. Här behöver kommuner och utförare gemensamt arbeta för att det ska finnas tillräckligt med boenden, men också boenden med olika inriktningar. Våldsutsatta är ingen homogen grupp och därför krävs särskild kompetens och verksamheter med kunskap att ge rätt stöd efter behov.