Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Delaktighet stärker både personal och boende på Hedegårdens äldreboende

På Hedegården i Lerum får de boende påverka verksamhetens utformning. Likaså medarbetarna involveras i allt från schemaläggning till kompetensutveckling och verksamhetsstyrning. Här ska alla få plats att växa. Och det ger resultat, enligt Socialstyrelsens årliga undersökning.

Höga betyg från de boende

Äldreboendet Hedegården drivs sedan 2021 av Norlandia, men en stor del av medarbetarna har funnits med genom flera skiften av ägarskap. Verksamhetschef Annelie Mattsson berättar att arbetslaget hållit ihop tack vare starka relationer och hög trivsel. Att medarbetarna mår bra spiller också över på de boendes tillvaro. Hedegården har 90 procent sammantagen nöjdhet och 100 procent i de viktiga parametrarna bemötande och trygghet, samt totalt 100 procent nöjdhet på demensenheterna, enligt Socialstyrelsens senaste brukarundersökning.

– Att personal vill komma till jobbet och göra ett bra arbete, är en förutsättning för att lyckas och för det krävs en bra arbetsmiljö, balanserade arbetsgrupper och att alla känner ansvar och delaktighet, säger Annelie.

Varje medarbetare på Hedegården tilldelas en ombudsroll på sin enhet och deltar i rådsmöten inom exempelvis dokumentation, kvalitet, kost och aktiviteter. Annelie bjuder även in sina medarbetare till att diskutera schemaläggning för att få tycka till innan schemat beslutas.

Ser allas potential och satsar på kompetensutveckling

Som chef är Annelie noga med att alla medarbetare ska utvecklas inom yrket, både de med längre erfarenhet och de som är nyanställda.

– A och O är att se, bekräfta och coacha medarbetarna, för att de ska kunna växa i sin roll. Och oavsett hur mycket utbildning personalen har med sig, så erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har bland annat satsat på utbildningar inom palliativ vård och omsorg, HLR, brand och säkerhet och förflyttningsteknik, senaste året. Nu är det Stjärnmärkt som står i tur, berättar Annelie.

Hon fortsätter:

– Jag som chef måste vara ett föredöme, lyssna och vara intresserad. Jag måste vara mänsklig och medarbetarna behöver kunna identifiera sig med mig som ledare. Även om jag har mycket att göra, vill jag vara en närvarande chef och därför är min dörr till kontoret alltid öppen. Jag undviker detaljstyrning. Ledning och styrning skall bygga på tillit och en förutsättning för det är trygga medarbetare.

Diskuterar världshändelser och existentiella frågor

Hedegården har kuratorn Jenny Åberg anställd på heltid och det är Annelie mycket tacksam för. Många äldre behöver samtalsstöd och hjälp med tunga känslor, särskilt ensamhet. Jenny berättar om sitt arbete:

– Jag började med att presentera mig för alla boende och gjorde en enkät för att inventera hur upplevelsen av ensamhet såg ut. Utifrån det underlaget har vi utvecklat vårt aktivitetsschema för att tillgodose önskan om ökad social samvaro och att se till att de boende också får möjlighet till viktiga samtal med varandra.

Nu håller Jenny i flera samtalsgrupper, bland annat gruppen “Hänt i veckan”, där intresserade boende samlas för att prata om nyheter, politik och aktuella frågor. En annan grupp berör existentiella frågor, där de boende kan dela med sig av sina känslor och upplevelser till varandra.

Sittgympa, allsång och utflykter till havet

Varje dag erbjuds en aktivitet på förmiddagen och en på eftermiddagen. Det är olika samtalsgrupper, bingo, frågesport, korsord, allsång, sittgymnastik, minigolf och bowling, med regelbundna nya inslag för variation. Ibland åker de även på större utflykter – till havet, botaniska trädgårdar, loppisar eller Liseberg.

– Vi har fantastiska lokaler med en stor öppen yta där många kan samlas.

På fredagar är det fredagsmingel för att fira in helgen, då kommer boende, personal och anhöriga och vi bjuder på snittar eller andra tilltugg, säger kuratorn Jenny.

– Under vinterhalvåret har vi luciafirande, julmarknad, julbord och Nobelfest, så här har vi trevliga fester att se fram emot i höstmörkret, säger Annelie.

Boende också delaktiga i verksamhetens utformning

För att säkerställa att de boende är nöjda med aktiviteterna som erbjuds, sker en kontinuerlig inventering av önskemål, bland annat genom att bjuda in boende till ledningsgruppens möten.

– När de boende får delta i vår verksamhetsutveckling, betyder det väldigt mycket för dem! De säger “åh, så trevligt, får vi vara med?” Vid ett tillfälle kom en boende promenerande till vårt bord och frågar ödmjukt “får jag vara med?” Jag svarar “varsågod och slå dig ner Sonja!”, avslutar Annelie glatt.