Hoppa till innehåll

Övergångsregler behövs för skyddad yrkestitel

Den skyddade yrkestiteln för undersköterskor träder i kraft sommaren 2023. Inför det har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till föreskrifter som närmare preciserar vilka krav som ska ställas på den som vill använda titeln.

Vårdföretagarna anser att förslaget på hur många godkända poäng som krävs är rimligt för äldre utbildningar, men tycker att det är olyckligt att den som går vård- och omsorgsprogrammet idag i praktiken inte behöver läsa klart sin utbildning. För nya utbildningar är det rimligt att kravet är en examen eller fullbordat yrkespaket på komvux.

Vårdföretagarna är positiva till den ventilbestämmelse som möjliggör för de som kanske inte helt når upp till kraven på godkända betyg, att ändå få en skyddad yrkestitel om det finns andra meriter som kan kompensera, exempelvis arbetslivserfarenhet. Det gör det möjligt för fler med äldre utbildningar och erfarenhet att få en skyddad yrkestitel.

Ett stort orosmoln är ansökningsprocessen. Ansökningarna kommer inte att kunna skickas in eller handläggas förrän reglerna träder i kraft. Det gör att en stor grupp visstidsanställda undersköterskor i ett slag kommer att behöva kallas vårdbiträden – även om de uppfyller kraven.  Det finns en överhängande risk att det också kommer att dröja innan de fått en bedömning.

Kan ställa till med särskilda problem för privata utförare

För privata utförare som i sitt avtal med kommunen ofta har krav på en viss andel undersköterskor kommer detta att ställa till med särskilda problem. Vårdföretagarna har därför pekat på behovet av övergångsregler för denna grupp. Förslagsvis skulle den som ansökt om en skyddad yrkestitel fortsatt kunna kalla sig undersköterska fram tills ansökan är behandlad. På så sätt drabbas varken enskilda eller verksamheter av handläggningsprocessens utformning eller eventuell fördröjning. Det är något vi kommer att behöva fortsätta arbeta för när en ny regering tillträder.

Här kan man läsa Vårdföretagarnas remissvar i sin helhet.