Hoppa till innehåll

Att vara familjehem kan vara tufft. Kanske tvekar man att ta steget. Det kan både handla om osäkerhet kring om man klarar uppdraget, och om det känslomässiga risktagandet det kan upplevas innebära att ett barn placeras i familjen och på sikt återvänder till sin ursprungsfamilj. Men om man är intresserad av att bli familjehem finns det hjälp att få – både hos Vårdföretagarnas duktiga medlemsföretag som rekryterar och utbildar familjehem runtom i Sverige, och hos landets kommuner. Kanske innebär intresseanmälan och det stöd man kan få längs vägen att man vågar ta steget – eller att man tar ett annat steg. Förutom som familjehem kan man exempelvis ställa upp för ett barn som jourhem, som kontaktfamilj eller som kontaktperson.

För att Vårdföretagarnas medlemsföretag långsiktigt ska kunna erbjuda tillräckligt många familjehem runtom i Sverige, så att alla barn som behöver det kan bli placerade i en familj, krävs tydliga spelregler i avtalen med kommunerna. Det finns exempel där kommuner eller enskilda handläggare direkt efter placeringen inlett dialog med familjehemmet för att få det att lämna det företag som rekryterat och utbildat det. Bland annat känner vi till fall där kommunens tjänsteman sagt att man annars kommer att flytta det nyligen placerade barnet, som man som familjehem precis börjat bygga tillit och relation med.

Ett sådant agerande tillhör naturligtvis undantagsfallen, men måste stävjas. Kommunens tjänsteman kan se det som en möjlighet att spara pengar, men det är en kortsiktig besparing med uppenbara risker. För att vi ska ha tillräckligt med familjehem i Sverige krävs ett långsiktigt och kontinuerligt arbete från såväl kommuner som privata aktörer, och ett förtroende mellan parterna. Genom tillit, samarbete och god dialog säkerställer vi långsiktigt att alla barn som behöver komma till ett nytt hem – under en kortare eller längre del av uppväxten – får möjlighet att göra det.