Hoppa till innehåll

Därför är det välkommet att regeringen nu  gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera möjligheten för dem som bor i en LSS-bostad att få tillgång till hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår också att se över vilken påverkan som coronapandemin har haft på detta.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 20 februari 2023 och Socialstyrelsen ska i redovisningen inkludera en bedömning av om det finns skäl att vidta åtgärder för att säkerställa att tillgång till hälso- och sjukvård finns för den enskilde.

I insatsen LSS-bostad ingår omvårdnad, det vill säga att ge individen hjälp med sådant som hen inte själv klarar av. Det kan till exempel handla om att tillgängliggöra hälso- och sjukvård och tandvård. Därutöver har kommunerna ett hälso- och sjukvårdsansvar för dem som bor i en bostad med särskild service, och det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården ligger på regionen.

Det är viktigt att ingen faller mellan stolarna. Individer med intellektuell funktionsnedsättning, som kan ha svårt att göra sin röst hörd, och som nämnts ovan dessutom har en överrepresentation av vissa hälsoproblem, måste få den vård de har rätt till – såväl sjukvård som förebyggande hälsovård. Likvärdighet över landet är ytterligare en faktor – det ska inte spela någon roll var du bor, för vilken vård du får. Vårdföretagarna välkomnar därför regeringens uppdrag till Socialstyrelsen. Våra medlemmar deltar gärna med sin kunskap och erfarenhet i arbetet.