Hoppa till innehåll

”Det är viktigt att ha en väl genomarbetad idé om hur verksamheten ska fungera”

Christina Cedergren är i grunden samhällsvetare och har arbetat inom offentlig förvaltning och behandlingsbranschen med HVB-hem och den typen av insatser i många år. I mitten av 90-talet läste hon juridik och arbetade parallellt under studierna på SiS och Kriminalvården.

När Christina var klar med studierna fick hon uppdrag att starta och driva resurskoleverksamhet i Kista. Detta arbetade hon med i några år tills det så småningom avvecklades av besparingsskäl men fick ytterligare ett uppdrag att starta och driva resursskoleverksamhet, denna gång på Ekerö. Sammanlagt har Christina arbetat som skolledare för resursskolor i åtta år.

– Det var så jag kom i kontakt med personer med Aspergers syndrom och som sedan dess varit den grupp av personer som jag har samarbetat med.

Sedan 2009 är Christina verksamhetsdirektör på Cedergruppen och Cedervillan som hon fick möjlighet att starta i samband med att Stockholms stad införde valfrihetssystemet (LOV). Vid årsskiftet 2021/22 tillsattes en verksamhetschef för Cedergruppen och Cedervillan, Per Lönnborg, vilket har underlättat för Christina då hon tidigare verkade som både verksamhetschef och vd för verksamheterna.

– Jag har drivit Cedergruppen i 12 år. När vi startade verksamheten gjorde vi det i en mycket anspråkslös skala och sedan dess har vi vuxit lagom mycket för att vara ett litet företag. Vi klarar av att hålla god kvalitet och har korta beslutsvägar.

När vi pratar om rollen som ledare förklarar Christina att det finns ett visst lidande förknippat med rollen. Med det menar hon att som ledare har du det yttersta ansvaret för verksamheten och att det måste vara på ett sådant sätt att om det inte skulle fungera så ska det kännas smärtsamt. Detta menar hon fungerar även som en drivkraft till att hela tiden se till att allt inom verksamheten fungerar och att lösa problem i sin linda. Hon påtalar också vikten av att en bra ledare behöver vara entusiastisk för uppdraget, pålitlig och göra som den säger att den ska göra.

– För mig som vd är det viktigt att ha en väl genomarbetad idé om hur verksamheten ska fungera och att kunna förmedla det till andra och att få med mig personalen så att vi alla arbetar mot samma mål. I rollen ingår även att förmedla en inställning och en människosyn som betyder att vi samarbetar med våra deltagare. Det är något som alltid varit viktigt genom hela Cedergruppens historia, säger Christina.

Varför Christina valt att driva en verksamhet som har fokus på personer inom autismspektrumet berättar hon grundar sig i hennes tidigare erfarenheter från tiden hon drev resursskolor. Hon förklarar:

– Med erfarenheter och kunskap om hur illa personer med autism far i det svenska skolsystemet kändes det angeläget att skapa en verksamhet som gav dessa personer nya möjligheter.

Cedergruppen och dess verksamheter ämnar hjälpa deltagarna att komma vidare i livet utifrån personens egna förutsättningar. Genom att tillhandahålla daglig verksamhet med alltifrån stöd i studier till gemensamma aktiviteter så som yogaklasser och rollspel erbjuder även Cedergruppen ateljéverksamhet där deltagarna får möjlighet att hitta ett konstnärligt uttryck men även lära sig olika tekniker. Tillsammans med andra från ateljén görs även studiebesök hos andra konstnärer och museibesök.

– Jag brinner extra för att deltagarna jag samarbetar med ska få samma möjligheter i livet som andra personer. Även de ska få sina rättigheter tillgodosedda, det är viktigt för mig. Hon fortsätter:

–  Sen är det naturligtvis rollen som privat utförare av välfärdstjänster där det finns frågor som jag brinner extra för; lika behandling, villkor i upphandlingar och ekonomiska förutsättningar. Frågor som det är mer fokus på i Vårdföretagarnas branschstyrelse som jag sitter i.