Hoppa till innehåll

”Att flytta in på ett boende ska inte vara en väntan på döden utan en fortsättning på livet”

Möt Aviva Kraitsik som tidigt visste att hon ville ha en ledande roll. Hon har erfarenhet från både kommunal och privat regi och arbetar idag som verksamhetsansvarig i en ideell förening, Judiska Hemmet. Det som driver Aviva i sin roll som verksamhetschef är att tillsammans med sina medarbetare kunna påverka vardagen för de boende.

Aviva började sin yrkeskarriär inom vården och omsorgen som vårdbiträde och utbildade sig efter ett tag till arbetsterapeut. Hon visste tidigt att hon sökte en ansvarsfull roll där hon kunde vara med och påverka. I sin första chefsroll kände hon direkt att ledarskapet i äldreomsorgen är något hon brinner för.

– Jag har jobbat både kommunalt, privat och nu för en ideell förening. Det har gett mig många erfarenheter och jag skulle aldrig vågat ta jobbet jag har i dag om det inte vore för allt jag lärt mig genom åren.

Under tiden Aviva arbetade som samordnare för rehabgruppen på ett vård-och omsorgsboende på Östermalm gick hon parallellt en chefsutbildning. Efter den sökte hon vikariat inom Stockholms stad och fick ganska snart en fast anställning. Hon fick söka om tjänsten när Attendo tog över verksamheten och blev efter genomgången ansökningsprocess åter anställd.

– På Attendo arbetade jag som verksamhetschef i ungefär tolv år och trivdes jättebra. Först drev jag en verksamhet tillsammans med två andra chefer i några år innan jag fick ensamt ansvar för ett demensboende. Det drev jag i ungefär sex år.

De kurser och erfarenheter som Avivas olika jobb gett henne har hon haft stor nytta av, berättar hon. Hon hade aldrig haft modet att söka sin nuvarande tjänst som verksamhetsansvarig på Judiska Hemmet om det inte vore för allt hon fått med sig. Judiska Hemmet har hon ansvarat för sedan hösten 2019.

–Anledningen till att jag sökte tjänsten som verksamhetsansvarig på Judiska Hemmet var att få ta ytterligare ett steg. Dessutom är jag själv judinna och att få driva en verksamhet med judisk inriktning är en dröm som gått i uppfyllelse.

Aviva berättar om Judiska Hemmet och beskriver en liten förening med 76 lägenheter, 48 somatiska platser och 28 demensplatser, belägen i Stockholm med boende från hela landet.

– Vi har ungefär 105 månadsanställda. Två enhetschefer, en administrativ chef, sjuksköterskor, undersköterskor, en ekonom, arbetsterapeut, sjukgymnast m.fl. anställda. Ovanför mig finns en styrelse som jag träffar ungefär en gång i månaden för att informerar om allt som händer i verksamheten. Hon fortsätter:

– Det som särskiljer Judiska Hemmet från andra äldreboenden är vår inriktning på judiska traditioner och högtider, något som många vill bevara på äldre dagar. Här har personalen stor erfarenhet att bemöta och ta hand om personer som har varit med om trauma och förintelse. Här kan de boende känna sig trygga.

När vi pratar om vad som kännetecknar en bra ledare och vilka egenskaper som är särskilt viktiga för en ledare poängterar Aviva vikten att stå med båda fötterna på jorden och att vara prestigelös. Att ha en positiv inställning och att kunna se möjligheter är också viktigt. Hon anser också att det är viktigt att ha viljan att få människor att växa.

– Jag tror att det är extra viktigt att man har ett stort intresse för människor och att man har hjärtat på rätt ställe när man jobbar inom vård och omsorg.

Något som Aviva är stolt över är förmågan att få sina medarbetare att känna förtroende för henne och att tillsammans arbeta för att nå samma mål. Att lyckas driva förbättringsarbeten i verksamheter tillsammans med sina medarbetare tycker hon är särskilt belönande. Extra stolt är hon över priset ”Bästa enhet i Skandinavien” som hennes enhet på Attendo kammade hem i en tävling 2012.

– För att kunna genomföra förändringar och förbättringar är det oerhört viktigt att omge sig med bra medarbetare och ha förtroende från alla håll, samt att ha mandat att ta beslut. Aviva fortsätter:

– Det som driver mig som ledare är att kunna påverka för de boende och det gör jag tillsammans med mina medarbetare. Jag vill göra det bättre för de boende och en god omsorg med många aktiviteter, det brinner jag extra mycket för. Hon avslutar:

– Att flytta in på ett boende ska inte vara en väntan på döden, utan det ska vara en fortsättning på livet.