Hoppa till innehåll

Omfattande insatser för att öka andelen vaccinerade medarbetare

Arbetsgivare i omsorgen arbetar hårt för att minimera risken för smittspridning bland äldre i hemtjänsten och på särskilt boende. Vårdföretagarna har pratat med flera omsorgsverksamheter, större såväl som mindre, för att höra om arbetet med att öka vaccinationsgraden bland medarbetarna.

Vi kan konstatera att insatserna är många och intensivt pågående. Här berättar Malin Fredgardh Huber, biträdande affärsområdeschef på Attendo Skandinavien och ledamot i styrelsen för Vårdföretagarnas bransch äldreomsorg, om företagets insatser för att ännu fler ska välja att vaccinera sig.

Hur har ni på Attendo tagit er an den här frågan?

– Vi gör många olika insatser och angriper frågan från flera håll samtidigt, med uppmuntran och motivation som ingångsvärden. En viktig del handlar om att via interna kanaler som hemsida, app, utskick och webbinarier ge våra medarbetare tillgång till kunskap och korrekt fakta om vaccinet. Vi vill därigenom säkra att beslut fattas på rätt grunder och inte utifrån felaktig information. Vi arbetar också med att lyfta fram ambassadörer som våra medarbetare har hög tilltro till. Kollegor som kan berätta om varför de valt att vaccinera sig och hur det kändes under och efter. Verksamhetscheferna har en nyckelroll eftersom de är närmast medarbetaren och föregår med gott exempel genom att själv vara vaccinerad och stå upp för det. På arbetsplatsträffar har vi en stående punkt om vaccinering och cheferna lägger mycket tid på motiverande, enskilda samtal med medarbetare. Det har fungerat väl för att reda ut eventuella missförstånd om vaccinet eller för att fånga upp annan oro.

Vad gör ni mer, rent praktiskt?

– För att underlätta för medarbetare får vaccinering ske på arbetstid. Vi vill röja undan praktiska hinder som kan finnas. Verksamhetschefer hjälper till att boka tid och det finns möjlighet att låna bil eller få skjuts till och från vaccinering. Det är viktigt att tillvarata verksamhetschefernas kreativa förmåga att hitta sätt att öka vaccinationsgraden bland medarbetarna. Vi sprider goda exempel inom företaget för att lyckade insatser ska komma fler till del. Vi vill fånga upp alla de som kan vaccinera sig, men hittills avstått på grund av oro eller praktiska hinder. Vi försöker kroka arm med facket, både nationellt och lokalt, och har bra dialoger om hur exempelvis skyddsombuden kan bidra.

Är det en större utmaning att lyckas nå hög täckning i hemtjänstverksamheter än i särskilt boende, där medarbetarna är samlade på samma ställe?

– I den region där vi ligger bäst till har vi enbart hemtjänstverksamhet. Arbetet kan behöva angripas delvis olika beroende på verksamhet, men kunskapsspridning och motiverande samtal ser vi som framgångsrika metoder oavsett.

Hur gör ni med exempelvis visstidsanställda?

– Vi erbjuder samma saker till alla som har en aktiv tjänst hos oss, oavsett anställningsform.

Hur håller ni koll på andelen vaccinerade bland medarbetarna?

– Vi frågar våra medarbetare om de är vaccinerade, men vi för givetvis ingen statistik över individer. På så sätt kan vi få grepp om antalet på övergripande nivå och löpande följa utvecklingen. När vaccinering sker på arbetstid berättar medarbetaren eftersom verksamheten måste kunna planera för frånvaron. Vår ambition är att genom uthålligt arbete och att göra det så enkelt som möjligt att vaccinera sig nå en mycket hög andel vaccinerade.

Finns det något som kan göras för att underlätta ert arbete med att öka vaccinationsgraden?

– Flera regioner erbjuder medarbetare vaccin i samband med den tredje dosen på särskilt boende. Det är en bra insats för att öka tillgängligheten och här skiljer det sig mellan regionerna. Vårdcentraler som håller öppet för drop in-vaccinering under helgen är ytterligare ett exempel. Initiativ som gör det enklare och mer lättillgängligt att vaccinera sig är viktiga nu. Det kan också handla om vaccinationsbussar eller andra särskilda insatser som riktar in sig på områden där täckningen är låg.