Hoppa till innehåll

1. 87 procent anser att man ska ha rätt att välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med

Rätten av välja och välja bort har starkt stöd bland svenskarna. Alla regioner har sedan 1 januari 2010 egna valfrihetssystem – vårdval – i primärvården. Några regioner har också infört vårdval i andra delar av sjukvården, som psykoterapi, gynekologi, fysioterapi och operation av grå starr. Region Stockholm har vårdval på flest områden inom specialistsjukvården. Totalt finns det 105 vårdval i landet (Svenskt Näringsliv 2021, SKR 2020).

2. Bättre kontinuitet hos de privat drivna vårdcentralerna 

Patienterna upplever att kontinuiteten är bättre hos de privat drivna vårdcentralerna. 82 procent av patienterna svarade att de fick träffa den doktor/sjuksköterska de ville vid besök hos privat driven vårdcentral, jämfört med 74 procent hos regiondriven vårdcentral. På frågan om de fick träffa samma läkare/sjuksköterska vid besöken svarade 63 procent hos den privat drivna vårdcentralen JA, jämfört med 49 procent av patienterna hos den regiondrivna vårdcentralen (Vårdföretagarna 2021).

3. 4 av 10 av alla patientbesök i Sverige sker hos en privat vårdgivare

Och i primärvården är siffran ännu högre – här sker nästan hälften av patientbesöken hos en privat vårdgivare. Mer än 400 000 fler patienter har valt att lista sig hos de privat drivna vårdcentralerna under de senaste fem åren, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. Den regiondrivna primärvården har inte haft samma patient­utveckling, utan stått still eller backat i varannan region (Dagens Medicin 2021).

4. Av de 100 vårdcentraler som patienterna uppskattade mest i SKR:s senaste patientenkät från sju regioner är 75 privat drivna

Enligt SKR:s nationella patientenkät i primärvården skattas de privat drivna vårdcentralerna högst när det kommer till patientupplevd kvalitet. Patienterna ger generellt något högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de regiondrivna mottagningarna. Tydligast är att de privata vårdgivarna får högre betyg av patienterna när det gäller kontinuitet och koordinering (Vårdföretagarna 2021).

5. 92 procent av befolkningen har mindre än tio minuters bilresa till sin närmaste vårdcentral

Idag har de flesta en vårdcentral på nära avstånd och ytterligare minst en på rimligt avstånd. Även på mindre orter finns ofta fler än en vårdcentral. Över 80 procent av befolkningen bedöms ha sin näst närmaste vårdcentral inom fem minuters bilfärd från den allra närmaste. Antalet vårdcentraler i tätbefolkade områden jämfört med glesbygd är proportionellt mot befolkningen som bor i dessa områden (Vårdanalys och Konkurrensverket 2014).

Mer fakta om vården och omsorgen i Sverige finner du i Privat Vårdfakta 2021.

 

Källor: 

Svenskt Näringsliv (juni 2021). Vårdfrågor.

Dagens Medicin 2021-05-31. Privata vårdcentraler listade 400 000 fler på fem år – offentlig vård ligger still.

Sveriges Kommuner och Regioner. Valfrihetssystem i regionerna – Beslutsläge 2020. Hämtad 2021-05-12.

Vård­företagarna (2021). Patienttoppen 2021. En samm­anställning av SKR:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.

Vårdanalys och Konkurrensverket (2014.