Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Bra att regeringen sätter press på IVO om långa handläggningstider

Långa handläggningstider för att få tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har länge varit ett problem. Därför är det välkommet att regeringen nu sätter press på IVO att göra något åt saken. Häromdagen fick IVO i uppdrag att redovisa sitt arbete för att minska handläggningstiderna, bland annat genom digitalisering.

Det är enbart privata utförare som behöver tillstånd för att bedriva vård och omsorg, men det drabbar även den kommun där verksamheten finns.

Den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar bedöms av IVO att ligga på cirka nio månader för ett tillstånd och sex månader för ändringar i tillstånd. De långa väntetiderna hos IVO kan innebära att privata aktörer tvingas skjuta på uppstart av ett äldreboende enbart för att de inte fått tillstånd. Det är inte bara ett problem för den privata aktören – det blir också en osäkerhet för kommunen som kan tvingas träda in och driva boendet i avvaktan på beslut.

Ett ändringstillstånd behövs till exempel när en utförare viktar om antalet platser mellan olika målgrupper på ett boende, till exempel mellan somatisk vård och demensvård på ett äldreboende. Detta trots att aktören redan godkänts för båda formerna. Det innebär problem när behovet i en kommun förändras eftersom det försvårar för kommuner att få tillgång till rätt vårdplatser. I förlängningen riskerar det att drabba äldre som får vänta onödigt länge på en plats.

Regeringens initiativ är en bra början. Det kommer sannolikt att krävas ett långsiktigt arbete för att komma åt de långa handläggningstiderna. Att få till stånd en välfungerande tillstånds- och tillsynsmyndighet kommer fortsatt att vara en prioriterad fråga för Vårdföretagarna.