Hoppa till innehåll

Vägledning till bättre upphandlingar av särskilt boende

”Kommuner kan vinna mycket på att genomföra upphandlingar på ett bra sätt, inte minst kan man få ut mer och bättre äldreomsorg för varje investerad krona”, säger Anna Bergendal, näringspolitisk expert inom äldreomsorg som tillsammans med erfarna medlemsföretag tagit fram en vägledning till bättre upphandlingar av särskilt boende.

Privata aktörer utgör en viktig del av äldreomsorgens vardag. En femtedel av alla äldre bor idag på ett äldreboende som drivs av en privat utförare och många av de nya äldreboendena uppförs av privata aktörer. Samverkan med kommunen kan ske på olika sätt. Kommunen kan upphandla driften av ett eget äldreboende, eller upphandla platser på ett boende som byggts och drivs av en privat aktör.

Oavsett hur samverkan organiseras finns mycket att vinna på att den blir så effektiv och smidig som möjlig. Som ett led i arbetet att underlätta för kommunerna har Vårdföretagarna tillsammans med erfarna medlemsföretag tagit fram en vägledning för bättre upphandlingar av särskilt boende.

Anna Bergendal, näringspolitisk expert inom äldreomsorg, varför behövs en vägledning för upphandling av äldreboenden?

– Våra medlemmar har sammantaget en stor erfarenhet av upphandlingar inom äldreomsorg, kunskap som kanske inte finns i varje enskild kommun. Kommuner kan vinna mycket på att genomföra upphandlingar på ett bra sätt, inte minst kan man få ut mer och bättre äldreomsorg för varje investerad krona.

Vilka vänder sig vägledningen till?

– Till tjänstemän och politiker i kommuner i första hand.

Vilken nytta hoppas du att kommuner ska ha av vägledningen?

– Förhoppningsvis att kommunerna på ett bättre sätt får ut vad de vill av upphandlingen. Men också att främja innovation och minska arbetsbördan för kommun och upphandlare.

Vad utmärker en väl genomförd upphandling?

– Våra medlemmar framhåller bland annat att kommunen i förväg ska tänka igenom vad den vill uppnå inom äldreomsorgen för att underlätta för utförarna att bidra till det. Dialogen med aktörerna är viktig, liksom transparens kring förutsättningarna. Ju mindre osäkerhet, desto större chans att få bra anbud när utförarna inte behöver ta höjd för risker.

Finns det något vanligt återkommande misstag när det gäller upphandling av äldreboenden?

– Det finns kommuner som tror att man inte får prata med leverantörer innan upphandling för att det kan uppfattas som att någon förfördelas. Men det stämmer inte. Det är i dialog med de privata aktörerna och med hjälp av deras erfarenheter som upphandlingen blir som bäst.

Vänligen kontakta Anna Bergendal vid eventuella frågor.