Hoppa till innehåll

Bristen på LSS-bostäder hinder för ungas frigörelse

Att flytta hemifrån är en viktig del i att bli vuxen. Den frigörelseprocess som börjar redan i tidig ålder kulminerar i att lämna det egna hemmet. Så småningom blir vi så gamla att vi tycker att de där som flyttar hemifrån är långtifrån vuxna. Men ett steg på vägen, det är det. Och alla förtjänar möjligheten att ta det där steget.

I Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät redovisas bostadssituationen i landets kommuner. Bland annat redovisas i vilka kommuner det är brist på bostäder för personer med funktionsvariation, som behöver särskilt boende, gruppbostad eller servicebostad.

Listan med kommuner som har brist på bostäder för människor med funktionsvariationer kan göras lång. Och i varje kommun med sådan bostadsbrist finns individer som inte kan flytta hemifrån, men också föräldrar och syskon som då behöver fortsätta bo med en vuxen, flygfärdig människa som inget hellre önskar än ett eget hem. Ofta handlar det om familjer som under många år tagit ett stort ansvar för att vardagen ska fungera för den nu unga vuxna. Och det ansvaret får man fortsätta ta, eftersom det är brist på bostäder för människor med funktionsvariation i hemkommunen.

Kommunerna måste planera för fler LSS-bostäder. Underskottet måste byggas bort. Och runtom i Sverige finns privata aktörer som gärna bidrar i planering och uppförande av särskilt boende, gruppbostäder och servicebostäder för människor med funktionsvariation.

Är du kommunpolitiker i en kommun med LSS-bostadsbrist? Vill du ge fler unga vuxna möjlighet att ta det stora frigörelseklivet? De privata anordnarna står redo att bidra. Så får fler i din kommun möjlighet att flytta hemifrån.