Hoppa till innehåll

Nationella initiativ för att möta patienternas uppskjutna vårdbehov är välkomna

Centerpartiet har idag presenterat förslag till nationella tag för den uppskjutna vården. Vårdföretagarna välkomnar nationella initiativ för att möta patienternas uppskjutna vårdbehov. Om inte staten och regionerna agerar handlingskraftigt riskerar det att ta lång tid innan patienter får den vård som de väntar på.

Pandemin har lett till mycket stora uppskjutna vårdbehov. Våra analyser av den uppskjutna vården visar att det gjordes 115 000 färre operationer och åtgärder under pandemins månader förra året jämfört med året innan. Den tredje vågen under vintern och våren har gjort att vård fortsatt har fått skjutas på framtiden. Väldigt många patienter väntar på vård i specialistvården.

Vårdföretagarnas jämförelseanalys från tre regioner och områdena höftprotes och gråstarr – två områden med stora vårdvolymer och långa väntetider – är att kostnaden per operation är betydligt lägre hos privata vårdgivare än på regionens sjukhus. Genom att ge uppdrag till privata vårdgivare går det därmed att få fler operationer för pengarna. De privata vårdgivarna opererar uppemot 50 procent fler höftprotespatienter än regionens sjukhus för samma belopp.

Den privat drivna sjukvården har kompetens och kapacitet att hjälpa till. Genom att nyttja de privata vårdgivarna kan fler väntande patienter få vård. Samtidigt som akutsjukhusen får välbehövlig avlastning. Så använder vi hela sjukvårdssystemet optimalt.

Ta del av Vårdföretagarnas jämförelseanalys Mer vård för pengarna med privata vårdgivare