Hoppa till innehåll

Torsdag 20 maj började många av Vårdföretagarnas medlemmar inom bransch Individ & Familj dagen med ett digitalt frukostmöte om Samsjuklighetsutredningen. Regeringens utredare Anders Printz presenterade utredningens uppdrag och de slutsatser man hittills har dragit i utredningsarbetet. Utredningen har träffat ett stort antal personer som bidragit med olika inspel och perspektiv. Många av individerna i målgruppen uttrycker en önskan om att bli lyssnad på, få förståelse och bli behandlad med samma respekt som andra samhällsmedborgare. Man vill bli stärkt i sin egen förmåga att hantera sin situation och ha inflytande över sin vård och omsorg. Det är tydligt att det finns ett stort behov av ökad samordning, helhetsperspektiv och integrerade insatser.

Utredningen har också noterat en bristande likvärdighet över landet, mellan olika kommuner och mellan olika regioner.

Utredningen kommer att lämna förslag kring ett samlat huvudmannaskap kring behandling. Man tittar även på frågan om ansvar för HVB-placering av individer med samsjuklighet.