Hoppa till innehåll

500 dagar kvar till valet – detta bör det handla om

Idag, 29 april, är det 500 dagar kvar till valdagen 2022. I de politiska partierna pågår arbetet med strategi, politikutveckling och planering. Provval ska hållas, listor spikas. Vallöften formuleras och spetsas till. Opinionsmätningar beställs, läses och tolkas. I sådana toppar vård och omsorg bland väljarnas prioriterade frågor. I detta arbete har Vårdföretagarna ett par förslag som partierna bör utgå ifrån i sin i dialog med väljarna.

 Sjukvården ligger överst på svenska folkets lista över de viktigaste politiska frågorna visar Novus mätning från början av april. Inte så konstigt ett drygt år in i pandemin naturligtvis men faktum är att vård och omsorg alltid har varit en prioriterad fråga bland väljarna. På Novus tio i topp finns även äldreomsorgen. Lägg därtill de diskussioner som kommer följa i pandemins och Coronakommissionens fotspår, om hur Sverige ska kunna betala av vårdskulden och fortsätta stärka kvaliteten i äldreomsorgen, så kommer det bli viktigt för de politiska partierna att presentera genomtänkta svar på vårdens och omsorgens framtidsutmaningar.

Det finns grynnor och skär att navigera mellan i en sådan diskussion om man på allvar vill hantera de utmaningar vi har framför oss. Fokus på driftsform, som var ett huvudnummer i den förra valrörelsen, är oväsentligt för väljarna och för vårdens och omsorgens kvalitet. Fokusera istället på hur vi bäst kan använda alla de vård- och omsorgsgivare som finns idag, för att ge patienterna korta väntetider och hög kvalitet. Vem ska göra vad? Hur fördelar vi arbetet mest effektivt?

Resurstilldelning är en viktig fråga, men att försöka överträffa varandra med politiska löften om tillskott till välfärden är inte rätt väg framåt. Tillfälliga tillskott skapar en ryckighet i förutsättningarna och gör det svårt för vården och omsorgen att bygga kvalitet. Säkerställ därför att statliga tillskott också gör nytta på lång sikt. Skapa förutsägbarhet och goda möjligheter för verksamheterna att planera.

Mångfald och valfrihet ger en möjlighet till kvalitativ vård och omsorg för den enskilde individen. Rätt insats till rätt individ förändrar människors liv. För individer med behov av flera parallella insatser krävs en effektiv samordning mellan olika huvudmän och verksamheter, allt med individens behov i centrum.

Om man fortsätter göra saker på samma sätt kommer man få samma resultat. Politiker och väljare som inte är nöjda med dagens situation måste våga pröva nya lösningar. Vägen framåt kan inte vara att låsa in gårdagens lösningar i framtidens behov.

Så, med 500 dagar kvar till valet har jag tre ödmjuka förslag till politiken:

  • Tänk långsiktigt, kring både organisation och ekonomi.
  • Utgå från individens behov, i såväl vården som omsorgen.
  • Våga tänka nytt.

Vårdföretagarna ser fram emot diskussionerna om framtidens vård och omsorg. Våra medlemsföretag är en självklar del av lösningen.