Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Nya besked om generell tillståndsplikt för omsorgen

Regeringen planerar att återkomma med besked om en generell tillståndsplikt på socialtjänstens område i höstens budgetproposition. Det framgår av en skrivelse som i dagarna lämnats till riksdagen. Ett välkommet besked för den som tycker att samma krav bör ställas på offentliga utförare av omsorg som privata.

Idag behöver företag och idéburna organisationer som vill bedriva omsorg ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO granskar bland annat om ägare och ledning är lämpliga, men bedömer också den planerade verksamheten, såsom lokal, målgrupp, metoder och personal. Det är bra att höga krav ställs på omsorgen – men märkligt att samma krav inte gäller offentliga utförare.

Det får en del absurda konsekvenser såsom att kommuner fortfarande bedriver äldreomsorg i lokaler som inte uppfyller myndigheternas krav. Eller att privata aktörer får avslag att anställa en verksamhetschef, som i nästa stund får anställning i kommunen.

När politiken nu har som ambition att höja kvaliteten inom äldreomsorgen är detta en lågt hängande frukt att plocka.