Hoppa till innehåll

Nytt regeringsbesked om kompensation för covidkostnader i vård och omsorg

Sedan smittspridningen olyckligt tog ny fart i Sverige har Vårdföretagarna arbetat för att kompensationen av covidkostnader ska få en fortsättning. Det är fortsatt hög belastning på vården och omsorgen och ett statligt ekonomiskt stöd är därför viktigt. Igår lämnade regeringen ett delbesked i kompensationsfrågan.

Under förra året avsatte regeringen 20 miljarder kronor i statsbidrag för att kompensera vården och omsorgen för covidrelaterade merkostnader såsom skyddsutrustning, personal och smittskyddsåtgärder. Statsbidraget gällde för kostnader uppkomna till och med sista november 2020. Men eftersom smittspridningen fortfarande pågår har Vårdföretagarna arbetat för att få till en förlängning av kompensationen.

Igår beslutade regeringen att det nu blir möjligt att ansöka om ersättning också för december månad 2020 och att 1 miljard avsätts för ändamålet. Precis som i de tidigare två ansökningsomgångarna är det regioner och kommuner som får ansöka om ersättning hos Socialstyrelsen och privata vård och omsorgsgivare gör sina kostnadsanspråk via de kommuner och regioner man har avtal med.

Denna ordning har inte varit utan problem då det visat sig att det både funnits regioner och kommuner som struntat i att ta in underlag om merkostnader från de privata vård- och omsorgsgivarna. Därför har Vårdföretagarna två gånger tillskrivit landets samtliga kommuner och regioner för att påpeka privata utförares rätt att ta del av kompensationen. Vi kommer självklart att fortsätta bevaka detta också i kommande ansökningsomgång men vill samtidigt uppmana våra medlemmar att ta kontakt med kommuner och regioner för att förhöra sig om processen.

I regeringens beslut från igår framgår också att de har för avsikt att fortsätta ersätta merkostnader även år 2021. Regeringen återkommer med besked, och ytterligare tillskott om det behövs, i samband med vårändringsbudgeten som lämnas om en dryg månad (15/3).

Det är en positiv och välkommen avsikt för 2021  även om vi ännu inte vet något om detaljerna. Vårdföretagarna kommer fortsätta att påminna regeringen liksom landets kommuner och regioner om att kompensationen behövs för alla vård- och omsorgsgivare – oavsett regi.