Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter till konfliktjouren: I första hand via telefon: 08 762 60 80 alternativt via mejl konflikt@almega.se

Medling pågår och våra förhandlare informerar samtliga berörda medlemsföretag så snart det finns något nytt att rapportera.