Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna startar nu på allvar avtalsförhandlingarna, med ambitionen att ha nya avtal på plats innan utgången av december. Som medlem i Vårdföretagarna får ditt företag nyhetsbrev med information från våra förhandlare så snart det finns något nytt att rapportera.

Som tidigare informerats om har Vårdföretagarnas samtliga avtal med Kommunal förlängts till sista december 2020 p.g.a. Covid-19 och dess påverkan på avtalsrörelsen. De normerande avtalen med det s.k. märket har nu tecknats inom industrin. Industrins avtal gäller från 1 november 2020, är på 29 månader och innehåller totalt löneökningar med 5,4 % under perioden.

Även SKR och Sobona har träffat ett nytt avtal med Kommunal. Deras avtal innehåller utöver löneökningar med 5,4 % under perioden även en särskild satsning på yrkesutbildade om totalt 0,9 % samt ett engångsbelopp för tiden 1 maj – 31 oktober 2020 om 5 500 kr vid heltid.

Våra egna förhandlingar inom Vårdföretagarna startar nu på allvar. Vår ambition är att ha nya avtal med löneutrymme och revisionstidpunkt på plats innan utgången av december. Förhandlingarna kommer avse följande avtal:

  • Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)
  • Bransch Äldreomsorg (F)
  • Bransch Personlig assistans (G)
  • Bransch Ambulanssjukvårdare (H)

Vi kommer att löpande informera om avtalsförhandlingarna när information finns att delge.