Hoppa till innehåll

Regeringen beslutade för en tid sedan att inte förlänga besöksstoppet på äldreboenden, men efter den ökade smittspridningen av coronaviruset har besöksstoppet nu återinförts. Något som äldreboendet Neuberghska Bambergerska i Göteborg är positiva till.

De tidigare införda lösningarna där man bland annat öppnat Skyperum och tagit upp ett inrett besökstält med en skiljevägg av glas, måste nu ses över. I och med framfarten av coronaviruset och med vintern på ingång, kan dessa lösningar inte längre anses som smittsäkra.

Vi har pratat med Peder Yderhag som driver Neuberghska Bambergerska äldreboendet för att ta del av deras upplevelse av pandemin, och hur de ser på dagens läge.

Fokus på smittskyddande åtgärder
Pandemin vände upp och ner på mycket, inte minst inom äldreomsorgen. På Neuberghska Bambergska äldreboendet i Göteborg blev vårens fokus att ge boende möjlighet till en meningsfull vardag, trots ansträngda förutsättningar.

– För att minska smittspridningen öppnade vi flera matsalar, och gjorde plats för att umgås så distanserat som möjligt. Många aktiviteter har skett utomhus, och barnen från en närliggande skola har kommit och sjungit vid flera tillfällen, berättar Peder.

Regeringens upphävande av besöksstoppet på äldreboenden innebar visserligen fler kärleksfulla möten för de äldre. Men för personalen på Neuberghska, som jobbar för att hålla smittan borta, blev ansvaret ännu större, förklarar Peder. Personalen är därför glada över att restriktionerna nu återinförts, så att de kan fortsätta kämpa för att hålla smittan borta.

– Oron inför upphörandet av besöksstoppet har varit stor bland oss personal, men också hos en del boende och anhöriga. Därför är vi positiva till att restriktioner nu återinförs. Många av våra äldre blev oroliga när vi öppnade upp. Den stora utmaningen nu är att kunna erbjuda en mötesplats som även under vintern är smittsäkrad. Vi förstår att våra äldre måste få träffa sina anhöriga, inte minst nu när vi har den mörka perioden av året framför oss. Sedan april har vi kunnat erbjuda mötestältet med en skiljevägg av glas, men nu måste vi hitta en annan lösning.

Hårt slit under en kritisk period
Den hektiska pandemi-perioden har ställt hårda krav på äldreomsorgen i allmänhet, och äldreboenden i synnerhet. Inom massmedia har bilden av arbetet på äldreboenden stundtals målats upp som negativ, och enligt Peder är den väldigt onyanserad.

– Med tanke på att vårt arbetssätt bevisligen gjort att vi sluppit smitta på boendet, så har den mediala bilden om äldrevården under covid-19 påverkat oss negativt. Goda exempel lyfts sällan i massmedia och bilden som gavs av äldreboenden var väldigt generell. Vi slet oerhört hårt för att planera för en eventuell smittspridning i huset. Vi jagade material och tog en tom lägenhet i anspråk för att vårda eventuella smittade. Jag tror inte att vi var unika på något sätt, utan det var säkert många boenden som kämpade på samma sätt. Det är tråkigt med den onyanserade bilden i massmedia, för det görs väldigt mycket bra inom äldrevården.

Ser ljust på framtiden
Peder Yderhag ser, trots den ständiga oron för smitta i huset, ljust på framtiden. Prioriteten nu är att fortsätta framåt, och då gäller det – just som årets mantra lyder – att hålla i, och hålla ut.

– Vår stora utmaning är att få alla att återigen gå in i bubblan och acceptera de begränsningar som krävs för att hålla smittan borta från vårt hem. Vi är alla trötta på de rådande omständigheterna, men vi måste påminna oss om allvaret i detta och hjälpa varandra att skapa energi och kraft. Nu har vi klarat åtta månader utan covid-19 bland våra äldre. För att hålla smittan borta behöver vi fortsätta att hjälpas åt!