Patienttoppen 2020

Vård­företagarna publicerar för nionde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKL:s nationella patientenkät för primärvården. Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Ta del av hela analysen här.